شیرینی زندگی ما

درد و دل
نویسنده : نگار زارعی - ساعت ٥:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱
 

تقدیم به روشنی عشقی که تا ابدیت در قلبم خواهد ماند برای همیشه

 

در آن روزها تنها بودم و در عمیق ترین نقطه تنهایی ام به خاک سپرده شده بودم هرجا می نگریستم جز تنهایی و بی همدمی کسی را نمی دیدم .نمی توانستم و نمی خواستم معنای عشق رادرک کنم برایم مشکل بود .ولی بعد تصمیم گرفتم خود را در پناهش رها سازم شاید همدمی باشد برای زخم های کهنه تنها یی ام .

در تنهایی دری به رویم باز شد که از شدت برقش که در پس این درب بسته بود بینایی چشمانم را برای لحظه ای از یاد بردم .چه زیبا و چه عظیم وصفش بسیار مشکل بود زیبا تر از چیزی است که هیچگاه فکرش را نکرده بودم آنجا باغی است بنام عشق این را از سر در ورودیش فهمیدم که خود نمایی می کرد بعد احساس کردم قلبم  فرصتی دوباره می خواهد همانند کودکان خردسال بی تابی میکند من تسلیم این بی تابی شدم و خود را در این دنیای جدید رها ساختم .احساس آزادی می کردم همانند یک پرستوی آزاد که با خیره شدن به بال زدنهای یارش تا دیاری دیگر او را بدرقه می کند بعد فهمیدم از ابن باغ عشق همراهی پیدا کردم که می تواند همدم تمام لحظات زیبایم باشد .حالا من نیز جزء لیست پذیرفته شدگان دیار محبت هستم خوشحالیم تا بی نهایت بود هم به دلیل اینکه همدمی پیدا کرده ام و هم به خاطر اینکه زندگیم عوض شده در این حالات بود که احساسم به من گفت پیوندی عمیق و ناگسستنی بین قلب من و توست .

 تو به من آموختی که برای پیمودن این راهی که آمدم از چه گذر گاهی عبور کنم که در پس آن به من خوشامد بگوید می خواهم در تمام لحظات زندگی با من باشی بی نهایت دوستت دارم نمی خواهم مال دیگری باشی فکر اینکه تو را از دست بدهم تا سر حد جنون می رساندم خدای من نمی دانستم عاشقی اینقدر پاک و بی ریاست حال دوست داشتن از هر چیزی برایم زیباتر شده.

 وقتی با چشمان نافذت به چشمانم می نگری در دلم هزار بار فدایت می شوم وقتی لبخند دلنشینت می تواند خستگی را از تنم بزداید خود را خوشبخت ترین موجود دنیا می بینم تو که هستی که مرا اینگونه دیوانه ساخته ای؟حال می فهمم که دیوانگان چه دنیای پاک و معصومی دارند دنیایی جدا از لغزش و آلودگی .

نگهداری و در کنار تو بودن بزرگترین اقبال زندگی من بوده که در این دنیای نا آرام با وجود تو و قلب مهربانت آرام گیرم مهربانیت را به چه توصیف کنم ؟به لطافت گل؟عمرمهربانیت که پایدارتر است

به نسیم دلنواز بهاری؟ این هم نیست نسیم که می وزد و می رود پس به چه؟

اینها را قلبم می گوید همان قلبی که خود راه این عشق را به من آموخته بدان بی نهایت قدرت خدا دوستت دارم و هیچ سدی نمی تواند مانع عشق من به تو شود اینها کلماتی است که از باغ عشق آموختم وتقدیم تو میکنم .


 

 


sparkle hearts